Blog

Хелиос 2002

Posted by:

Хелиос 2002

Предприятието е въвело и прилага добрите производствени практики. Въвеждането на нови технологии в отговор на изискванията за безопасност на хранителните продукти на ЕС е водеща политика на фирмата.

0

Add a Comment